Leuze

Leuze to niemiecki rodzinny koncern z przeszło 50 letnim doświadczeniem. Jego głównymi odbiorcami są: przemysł logistyczny, pakowniczy, samochodowy, czy laboratoryjny. Na rynek dostarcza czujniki przełączające I pomiarowe, systemy identyfikacji, rozwiązania dla przesyłania danych I obrazów oraz komponenty i system bezpieczeństwa pracy. Produkty Leuze spotykane wykorzystywane są w wielu krajach całego świata.

Czujniki Leuze są specjalnie opracowywane i dostosowywane dla poszczególnych sektorów. Odpowiednia wiedza na temat danego sektora, pozwala wprowadzić praktyczne i skuteczne rozwiązania.


Sensory w intra-logistyce


Leuze jako ekspert współpracuje z różnymi aplikacjami intra-logistyki poznając potrzeby i opracowując sensory dla klientów. Taka współpraca pozwala na stwarzanie rozwiązań jak najbardziej doskonałych. Liderzy w intra-logistyce wyznaczają nowe standardy oraz wymuszają ciągłe udoskonalanie i wprowadzanie nowych rozwiązań. Przykładem było wprowadzenie systemów pozwalających na dostarczenie paczek w ten sam dzień co złożenie zamówienia, a niekiedy nawet w godzinę. Wprowadzony system samokontroli zredukował liczbę przestojów do minimum. Poprzez połączenie i udostępnianie danych do chmury, konserwacja i monitorowanie pracy czujnika może odbyć się z każdego miejsca na świecie. Ponadto Leuze gwarantuje pomoc serwisową 24/7. Drugą korzyścią jest redukcja kosztów. Niezawodne działanie, stabilność systemu i maksymalna wydajność. Przekłada się na wzrost dochodów.


Rozwiązania wdrażane dla przemysłu pakowniczego


Dopasowanie czujników dla linii pakującej produkty nie jest łatwe. Leuze doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego nieustannie udoskonala swoje rozwiązania. Maszyny muszą odróżnić różnorodne kształty I zapakować je odpowiednio do ich budowy. Przemysł pakowniczy wymaga jeszcze jednej i bardzo ważnej rzeczy, a jest nią gwarancja bezpiecznej pracy. Ponadto każdy z sektorów potrzebuje indywidualnego przystosowania. Technologie wykorzystane w sektorze spożywczym będą inne od tych w sektorze farmakologicznym itp.

Czujniki produkowane przez Leuze są gotowe do spełnienia standardów Przemysł 4.0. Wykorzystując połączenie IO-Link zapewniają zdalną kalibracje i nie wymagają już ręcznej konfiguracji każdego z nich, gdy produkty ulegały zmianie.


Sensory w narzędziach maszynowych


Dziś na rynku istnieje szerokie zapotrzebowanie na czujniki o precyzyjnej dokładności. Znajdują one zastosowanie w obrabiarkach. Zintegrowane z ich systemem pozwalają na tworzenie sieci. Zastosowanie czujników daje większą przejrzystość w monitorowaniu procesu obróbki. Na każdym z etapów dostaniemy dane I informacje o wytwarzanym elemencie.