Sterowanie temperaturą w kotłowni CO2

Autor: Lukasz Opublikowany: 27/02/2020 Ilość wyświetleń: 250 Komentarze: 0

Nasza firma dostała zadanie wykonania sterowania dla kotłów CO2, które będą ogrzewać Szkołę. W założeniu aplikacja miała być sterowana zdalnie. Do ogrzewania wody w obiegu służy kocioł CO2, temperatura obiegu ustalana jest na podstawie krzywej grzewczej. 

W projekcie wykorzystano:

  • sterownik PLC -DELTA SA2,

  • moduł wejść analogowych – DVP04PT-S x2,

  • panel HMI- Weintek CMT3090,

  • czujniki temperatury – PT1000 (produkcja własna) x6

Krzywa grzewcza jest to funkcja określająca, na jaka temperaturę kocioł ma podgrzać wodę w obiegu w zależności od temperatury zewnętrznej. Czujniki temperatury zamontowano na zewnątrz i w obiegu wody. Na podstawie odczytów program PLC wyliczał temperaturę obiegu w oparciu o krzywą, współczynnik funkcji jest możliwy do wyboru z poziomu obsługi instalacji.

blog

Kod programu wyliczający zadaną temperaturę na podstawie krzywej grzewczej.


blog

Sterownik Delta w tej aplikacji spisał się dobrze. Jest to urządzenie, które łatwo się programuje i działa niezawodnie nawet w ciężkich warunkach. Urządzenie programowane jest za pomocą darmowego oprogramowania ISP Soft, które posiada przejrzystą dokumentację. Dołączone moduły analogowe spełniają swoją funkcje i są łatwe do skonfigurowania.


Czujniki temperatury PT1000 w 100% spełniają swoją rolę, pomiary temperatury są dokładne, co pozwala optymalnie regulować obiegiem w instalacji.


Panel HMI Weintek jest optymalnym wyborem do tej instalacji. Zaletą panela jest jego uniwersalność i wbudowane moduły komunikacyjne (min uniwersalny Modbus RTU) pozwalające na komunikację z większością sterowników PLC Dostępnych na rynku. Drugą cechą przemawiającą za urządzeniem jest zintegrowana usługa EasyAcces 2.0 pozwalająca na zdalne połączenie z panelem za pomocą tunelu VPN. EA2.0 pozwala na zdalny dostęp do urządzenia z każdego miejsca na świecie, a koszt tej usługi jest wliczony w cenę urządzenia.