$tpl_url_route = product/category
Menu
ikona_menu

Seria A2

Wysoko-wydajne serwonapędy serii A2. Uniwersalne w zastosowaniach poprzez wykorzystanie sterowań: impulsowego, analogowego,Modbus, a także CanOpen.